Category Archives : Yleinen

Työlainsäädäntöön muutoksia

On tammikuu 27, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Työlainsäädäntöön muutoksia

Koeaikaa pidennetään neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Uutta koeaikaa sovelletaan 1.1 https://espanolf..o-en-espana/.2017 tai sen jälkeen tehtäviin työsopimuksiin. Koeajasta on aina erikseen sovittava. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Kalenteripäivien ei tarvitse kertyä yhdenjaksoisista…

Henkilökunnassa tapahtuu muutoksia

On tammikuu 27, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Henkilökunnassa tapahtuu muutoksia

Kirjanpitäjämme Henrica Appel siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.1.2017 alkaen.

Maksuperusteinen arvonlisävero

On tammikuu 27, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Maksuperusteinen arvonlisävero

Yritykset joiden liikevaihto on enintään 500 000 euroa tilikaudelta, saavat mahdollisuuden tilittää arvonlisäveroa maksuperusteisesti. Maksuperusteisessa tilityksessä yritys kohdistaa myynneistä suoritettavan ja ostoista vähennettävän arvonlisäveron sille kuukaudelle, jolloin yritys saa maksun myynnistään tai se maksaa ostamansa tavaran tai palvelun. Jos yritys valitsee maksuperusteisen tilityksen, sitä sovelletaan sekä myynteihin että ostoihin. Maksuperustetta…

Henrica Appel on palannut takaisin äitiyslomaltaan

On lokakuu 11, 2016, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Henrica Appel on palannut takaisin äitiyslomaltaan

Hän on tavoitettavissa 10.10.2016 alkaen numerosta 050-409 7774 sekä sähköpostilla osoitteesta henrica.appel@tilipelt.asiakkaat.sigmatic.fi

Palkka ja työkorvaus verotuksessa

On kesäkuu 10, 2016, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Palkka ja työkorvaus verotuksessa

Verohallinto on julkaissut 4.4.2016 päivätyn ohjeen Palkka ja työkorvaus verotuksessa. Ohjeessa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Ohje kokonaisuudessaan löytyy tästä linkistä Palkka ja työkorvaus verotuksessa

Kiinteistöverolipun tarkastus

On maaliskuu 25, 2016, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Kiinteistöverolipun tarkastus

Kiinteistöveroliput vuodelta 2016 postitetaan verovelvolliselle maaliskuussa. Muista tarkastaa kiinteistöverolipussa olevien tietojen paikkansapitävyys. Toimita kiinteistöverolippu sen jälkeen kirjanpitäjällesi. Kirjanpitäjä tarvitsee kiinteistöverolippua yrityksen nettovarallisuuden laskemista varten.

Muutos vuosilomalla sairastuneen oikeuteen siirtää lomaa muuttuu 1.4.2016 alkaen

On maaliskuu 25, 2016, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Muutos vuosilomalla sairastuneen oikeuteen siirtää lomaa muuttuu 1.4.2016 alkaen

Työntekijän sairastuessa vuosiloman aikana kuusi ensimmäistä sairaspäivää ovat omavastuupäiviä jotka eivät oikeuta lomapäivien siirtoon. Kuusi omavastuupäivää tulee kysymykseen vain silloin, kun työntekijä on ansainnut lomaa täydet viisi viikkoa. Omavastuupäiviä ei ole silloin, kun työntekijä ei ole ansainnut täyttä lomaa. Omavastuupäiviä voi olla enintään kuusi, lomanmääräytymisvuonna ansaittua lomaa kohden. Omavastuu voi…

Muutos perhevapaiden aikana kertyviin vuosilomapäiviin muuttuu 1.4.2016 alkaen

On maaliskuu 25, 2016, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Muutos perhevapaiden aikana kertyviin vuosilomapäiviin muuttuu 1.4.2016 alkaen

Vuosiloman kertymistä rajoitetaan kuuteen kuukauteen äitiys-, isyys ja vanhempainvapaan ajalta. Tähän asti vuosilomaa on kertynyt työntekijälle näiden perhevapaiden ajalta täysmääräisesti. Uutta lainsäädäntöä sovelletaan niihin äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaisiin, jotka pidetään lain voimaantulon 1.4.2016 jälkeen. Lisäksi edellytyksenä on, että kyseisen lapsen hoitamiseksi pidetty ensimmäinen perhevapaajakso pidetään 1.4.2016 tai sen jälkeen. Muutoksesta voidaan…

Vuoden 2016 tärkeät luvut

On tammikuu 22, 2016, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Vuoden 2016 tärkeät luvut

Päivitetyt vuoden 2016 tärkeät luvut löytyvät Asiakkaille välilehden linkeistä.

Joulutervehdys

On joulukuu 22, 2015, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Joulutervehdys

Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme Oikein Rauhaisaa ja Leppoisaa Joulua sekä Onnekasta Uutta Vuotta 2016. Lahjoitimme joulukorttirahat Pelastakaa Lapset ry:lle buy generic viagra nz.