PALVELUT

Palvelumme

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS
Hyvin hoidettu kirjanpito on yrityksen toiminnan perusta, jonka pohjalta yrityksen johto tekee oikeita päätöksiä, oikeaan aikaan. Huolehdimme myös viranomaisraportoinnista puolestanne ajanmukaisilla tietojärjestelmillä. Käytössämme on Tikonin, Heeroksen sekä Talgraftin ohjelmistot, joista kokoamme tarpeisiinne järkevän kokonaisuuden.

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA
Myyntilaskutuksen ja saatavien seurannan palveluita tarjoamalla vapautamme yrittäjän resursseja itse liiketoiminnan tekemiseen. Hoidamme nämä tärkeät asiat puolestanne. Myös sähköinen laskutus on mahdollista. Asiakas voi myös itse hoitaa laskutuksen meidän järjestelmällä. Laskutus- ja myyntireskontra hoituu Tikonin ja Heeroksen järjestelmillä.

OSTORESKONTRA
Ostolaskujen käsittelyyn on mahdollista ottaa käyttöön ostoreskontra, jolla selviää keiden tavaran tai palvelun toimittajien laskuja ei ole vielä maksettu.
Ostolaskujen kierrättäminen sähköisesti on myös mahdollista. Tällöin asiakas hyväksyy ostolaskunsa verkossa mistäpäin maailmaa tahansa. Järjestelmä ei vaadi mitään konekohtaista asennusta, riittää kun käytössä on nettiyhteys. Ostolaskut voi maksaa joko asiakas tai kirjanpitäjä, ihan miten asia on sovittu. Myös ostoreskontran hoidamme Tikonin ja Heeroksen ohjelmistoilla.

PALKANLASKENTA
Varamiehityksen järjestäminen, riskien minimointi, palkkajärjestelmän vanheneminen ja toiminnan tehostaminen ovat hyviä syitä pohtia palkanlaskennan ulkoistamista. Hoidamme asiakkaan puolesta tarvittavat kuukausi- ja vuosi-ilmoitukset. Käytössämme olevan Tikon palkkaohjelman avulla palkanlaskenta siirtyy sähköiseen aikaan.

YRITYSVEROTUS
Yritysverotus on monimutkainen kokonaisuus, jossa pelkkä yrityksen veroihin keskittyminen ei riitä. Onnistunut verosuunnittelu edellyttää sekä yrityksen että yrittäjän ja/tai yrityksen omistajien verotuksen huomioimista kokonaisuutena.
Uudelle yrittäjälle riittää pelkkä liikeidea meille tullessa. Alkaville yrittäjille annamme alusta asti asiantuntevaa neuvontaa ja tukea. Etsimme yhdessä asiakkaalle sopivan yritysmuodon ja teemme yrityksen perustamisasiakirjat.
Yritystoiminnan kasvaessa tulee usein tarvetta yhtiömuodon muutokseen, me teemme tarvittavat toimenpiteet puolestanne.