Listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöanti

Listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöanti

On 27 helmikuun, 2021, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöanti

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutoksen (He 73/2020, VaVM 27/2020), jonka perustella listaamattomassa osakeyhtiössä on mahdollista järjestää henkilöstölle osakeanti, josta ei tule veronalaista etua. Työntekijä voi merkitä osakeyhtiön osakkeita käypää arvoa alempaan hintaan. Osakeannista ei tule veronalaista etua, kun osakkeen merkintähinta on vähintään saman suuruinen kuin osakkeen matemaattinen arvo.

Uutta henkilöstöantisäännöstä sovelletaan vain tosiasiallista elinkeinotoimintaa harjoittaviin listaamattomiin osakeyhtiöihin. Edun on myös oltava henkilöstön enemmistön käytössä. Lisäksi etua ei pidä suunnata sellaiselle osakkeen omistajalle, joka omistaa jo yli kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista.

Säännöstä sovelletaan ainoastaan tilanteessa, jossa työntekijä voi merkitä työnantajana toimivan yhtiön osakkeita. Kyse on siis siitä yhtiöstä, jonka kanssa verovelvollinen on solminut työsuhteen. Säännöstä ei sovelleta tilanteissa, joissa konsernin emoyhtiö tarjoaa henkilöstölleen merkittäväksi tytäryhtiönsä osakkeita tai tytäryhtiön työntekijöille tarjotaan merkittäväksi emoyhtiön osakkeita.

Muutoksen tavoitteena on kannustaa listaamattomien yhtiöiden henkilökuntaa omistamaan yhtiön osakkeita ja näin sitouttaa työntekijöitä yritykseen sekä kasvattaa yrityksen arvoa.

Uusi säännös tulee voimaan 1.1.2021. Säännöstä sovelletaan osakeanteihin, joista on tehty päätös lain voimaantulon jälkeen.