Maksuperusteinen arvonlisävero

Maksuperusteinen arvonlisävero

On 27 tammikuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Maksuperusteinen arvonlisävero

Yritykset joiden liikevaihto on enintään 500 000 euroa tilikaudelta, saavat mahdollisuuden tilittää arvonlisäveroa maksuperusteisesti. Maksuperusteisessa tilityksessä yritys kohdistaa myynneistä suoritettavan ja ostoista vähennettävän arvonlisäveron sille kuukaudelle, jolloin yritys saa maksun myynnistään tai se maksaa ostamansa tavaran tai palvelun.

Jos yritys valitsee maksuperusteisen tilityksen, sitä sovelletaan sekä myynteihin että ostoihin. Maksuperustetta sovelletaan vain Suomessa tapahtuviin tavaran tai palvelun myynteihin ja ostoihin.

Maksuperusteisen tilityksen kohdentaminen kirjanpidossa

Maksuperusteinen menettely ei sisällä velvollisuutta oikaista myyntien arvonlisäveroja suoriteperusteiseksi tilikauden päättyessä. Tilikauden liikevaihto lasketaan siten, että liikevaihtoon luetaan verollisten myyntien, eräiden verottomien myyntien, kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutusten sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myyntien yhteismäärä. Liikevaihtoon ei kuitenkaan lueta liitännäisluonteisten rahoitus- ja vakuutuspalvelujen eikä käyttöomaisuuden myyntiä.