Tilaajavastuulaki uudistui 1.9.2015

Tilaajavastuulaki uudistui 1.9.2015

On 2 marraskuun, 2015, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Tilaajavastuulaki uudistui 1.9.2015

Lain soveltamisalan alarajana oleva alihankintasopimuksen arvo nousee 9.000 euroon. Kyse on sopimuksen arvosta ennen arvonlisäveron lisäämistä.
Vuokratyön käytön osalta soveltamisraja on määritelty vuokratyön käytön keston mukaan. Rajana on 10
päivää, eikä tämä ole muuttumassa.
Muutoksena aiempaan on 1.9.2015 alkaen hankittava myös selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Tämä voidaan hoitaa esimerkiksi esittämällä työterveyshuoltosopimus. Selvitykseksi riittää myös sopimuspuolen itse laatima kirjallinen selvitys, josta ilmenee, missä lakisääteinen työterveyshuolto on sovittu järjestettävän.

Tilaajan on pyydettävä ja sopimuskumppanin on lain mukaan 1.9.2015 alkaen annettava seuraavat asiakirjat:
– Ennakkoperintärekisteri-, työnantajarekisteri- sekä arvonlisäverorekisteriote
– Kaupparekisteriote tai vastaavat tiedot sähköisesti
– Selvitys siitä, että yrityksellä ei ole 10.000 euron tai suurempaa verovelkaa, josta ei ole voimassa maksusuunnitelmaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä
– Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai maksusopimus. Ulkomaalaisista E101 tai A1 todistukset ennen työn aloittamista, mutta työn aikana ulkomaalaisen lähettäjäyrityksen on huolehdittava todistusten toimittamisesta.
– Rakennusalalla A1 –todistukset edelleen kaikilta ulkomaalaisilta ennen työnteon aloittamista.
Rakentamistoiminnan osalta lakiin kirjataan säännös, jonka mukaan tilaajalla on jatkuva velvoite varmistua siitä, että sopimuskumppanin lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä. Jos siis esimerkiksi alihankkijan työntekijät vaihtuvat, tilaajan ei tule sallia uusien työntekijöiden aloittavan työtään, ennen kuin tilaaja on saanut näitä työntekijöitä koskevat A1-todistukset.
– Selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
– Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta (vain rakennusalalla)
– Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
Tämä voidaan hoitaa esimerkiksi esittämällä työterveyshuoltosopimus. Selvitykseksi riittää myös sopimuspuolen itse laatima kirjallinen selvitys, josta ilmenee, missä lakisääteinen työterveyshuolto on sovittu järjestettävän.

Laki edellyttää, että esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Pitkäkestoisissa sopimuksissa tulee hankkia uudet selvitykset 12 kuukauden välein. Vastaavat selvitykset tulee hankkia myös ulkomaisilta yrityksiltä.

Laiminlyöntimaksua ja korotettua laiminlyöntimaksua nostetaan ja korotettua maksua sovelletaan jatkossa kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin. Laiminlyöntimaksun enimmäismäärä on 20 000 euroa ja korotetun maksun 65 000 euroa.