Tulolähdejaon poistuminen

Tulolähdejaon poistuminen

On 5 helmikuun, 2019, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Tulolähdejaon poistuminen

Valtiovarainministeriö antoi torstaina 29.11.2018 hallituksen esityksen yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta.

Tällä hetkellä yhteisöjen verotuksessa tulot jaetaan kolmeen eri tulolähteeseen: elinkeinotoiminnan (EVL), muun toiminnan (TVL) ja maatalouden (MVL) tulolähteeseen riippuen harjoitetun toiminnan luonteesta. Verotettava tulo lasketaan erikseen kussakin tulolähteessä ja myös tappio vahvistetaan tulolähteittäin. Veronmaksajan näkökulmasta tehottomuutta on aiheutunut muun muassa tilanteessa, jossa yhteisöllä on EVL- ja TVL-tulolähteissä verotettavaa toimintaa ja esimerkiksi TVL-tulolähteen tulos on tappiollinen, kun taas EVL-tulos voitollinen. Tappion vähentäminen ei tällöin ole ollut mahdollista voitosta.

Hallituksen esityksen mukaan yhteisön verotuksessa sovellettava tulolähde määriteltäisiin lähtökohtaisesti yhtiömuodon perusteella ja esimerkiksi osakeyhtiöiden osalta pääsääntönä olisi kaiken toiminnan tulon verottaminen EVL-tulolähteessä. Poikkeuksena tästä olisivat esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. Muiden verovelvollisten esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöiden osalta tulo sen sijaan verotettaisiin EVL-tulolähteessä ainoastaan, jos toiminnan katsottaisiin täyttävän elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Esityksen mukaan oikeus- ja verotuskäytännön määritelmää elinkeinotoiminnan tunnusmerkeistä ei ole tarkoitus muuttaa.

Esityksen mukaan yhteisöt, joita jatkossa verotetaan EVL-tulolähteessä, mutta joilla on aiemmilta vuosilta vähentämättä jääneitä TVL-tappioita, voivat vähentää nämä tappiot elinkeinotoiminnan tulosta tappiovuotta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Käytännössä TVL-tappioiden alkuperäinen vahvistamisvuosi määrittelee niiden käyttöajan, eikä esityksellä pidennetä tappioiden käyttöaikaa.