Yleinen verovelvollisuus tosiasiallisen johtopaikan perusteella

Yleinen verovelvollisuus tosiasiallisen johtopaikan perusteella

On 27 helmikuun, 2021, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Yleinen verovelvollisuus tosiasiallisen johtopaikan perusteella

Suomi laajentaa verotusoikeutta nykyisestä siten, että yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen myös sillä perusteella, että sillä on Suomessa tosiasiallinen johtopaikka. Muutoksella pyritään rajoittamaan ja estämään tilanteita, joissa yleinen verovelvollisuus Suomessa pyrittäisiin välttämään perustamalla yhtiö ulkomaille, vaikka sen omistus, johto ja toiminta olisivatkin kokonaan Suomessa.

Säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. Siirtymäsäännöksen perusteella lakia sovelletaan toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa perustettuun tai rekisteröityyn, sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun yhteissijoitusyritykseen sekä toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa perustettuun tai rekisteröityyn, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettuun vaihtoehtorahastoon ensimmäisen kerran vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.