Eläkeuudistus 2017

Eläkeuudistus 2017

On 27 tammikuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Eläkeuudistus 2017

Eläkeuudistus vaikuttaa eläkeikääsi, jos olet syntynyt vuonna 1955 tai myöhemmin. Vuonna 1955–1962 syntyneillä alinta vanhuuseläkeikää nostetaan 3 kuukaudella jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Vuonna 1965 ja sitä myöhemmin syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidotaan suomalaisten elinikään, ja se kerrotaan henkilölle työeläkeotteella sinä vuonna, kun hän täyttää 62 vuotta. Alin vanhuuseläkeikä nousee korkeintaan kaksi kuukautta vuodessa.

Eläkettä alkaa karttua työntekijöille jo 17- ja yrittäjille 18-vuotiaana. Eläkettä karttuu kaikenikäisille 1,5 % ansioista vuodessa, myös eläkkeen rinnalla tehdystä työstä. Poikkeuksena ovat kuitenkin 53–62-vuotiaat, joille siirtymä- aikana vuosina 2017–2025 karttuu eläkettä 1,7 % ansioista.

Jos siirrät vanhuuseläkkeelle jäämistä yli alimman vanhuuseläkeiän, vanhuuseläkkeesi määrää korotetaan. Tämä korotus on 0,4 % jokaiselta siirretyltä kuukaudelta alimman vanhuuseläkeiän jälkeen siihen saakka kunnes kullekin ikäluokalle määrätty yläikäraja on saavutettu. Lisäksi työskentelystäsi karttuu edelleen eläkettä 1,5 % vuodessa ansioista tai YEL-työtulosta. Vastaisuudessa eläkettä karttuu koko palkasta eli työntekijän työeläkevakuutusmaksu ei enää vähennä eläkkeen perusteena olevaa palkkaa.

TYEL- ja YEL-maksut ovat jaoteltu kolmeen ikäluokkaan aikaisempien kahden sijaan.
Ikäluokat selviävät tärkeitä lukuja listasta.