Kilpailukykysopimus

Kilpailukykysopimus

On 27 tammikuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Kilpailukykysopimus

Paljon puhuttu kilpailukykysopimus koskee vain niitä työnantajia jotka noudattavat yleissitovaa työehtosopimusta. Kilpailukykysopimus ei muuta sopimuksettomien alojen työehtoja. Yleiset valtion keräämien verojen ja maksujen muutokset kuitenkin koskevat kaikkia.

Työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloa jatketaan 12 kk ilman palkkojen muutoksia https://mgpharmacie.com/gene…..

Muutosturvan parannukset koskevat tuotannolisista ja taloudellisista syistä irtisanottua työntekijää jolla on vähintään 5 vuoden työsuhde. Muutosturva velvoittaa yrityksiä joilla on vähintään 30 työntekijää.
Työnantajan on tarjottava irtisanotulle oikeus työllistämistä edistävään valmennukseen ja koulutukseen jonka arvon on vastattava henkilökohtaisen palkan määrää tai vähintään yrityksen keskimääräistä kuukausipalkkaa. Irtisanotulla on myös oikeus työterveyshuollon palveluihin puoli vuotta työvelvoitteen päättymisestä

Vuosittainen työaika pitenee kokoaikatyössä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Ammatti- ja työnantajaliitot sopivat työajan pidentämisen toteutustavasta alakohtaisesti. Muutos tulee voimaan 1.1.2017, elleivät työmarkkinaosapuolet sovi muusta ajankohdasta.