Työlainsäädäntöön muutoksia

Työlainsäädäntöön muutoksia

On 27 tammikuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Työlainsäädäntöön muutoksia

Koeaikaa pidennetään neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Uutta koeaikaa sovelletaan 1.1 https://espanolf..o-en-espana/.2017 tai sen jälkeen tehtäviin työsopimuksiin. Koeajasta on aina erikseen sovittava.

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Kalenteripäivien ei tarvitse kertyä yhdenjaksoisista poissaolosta.

Koeaika ei pitene automaattisesti, vaan työnantajan on ilmoitettava koeajan pidentämisestä työntekijälle ennen koeajan päättymistä.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Takaisinottovelvollisuuden kesto lyhenee

Työnantajan takaisinottovelvollisuus tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanottua työntekijää kohtaa lyhenee neljään kuukauteen. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottovelvollisuuden pituus on kuitenkin kuusi kuukautta.

Uusi lyhyempi takaisinottovelvollisuus koskee niitä työsuhteita, jotka päättyvät 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanomalleen työntekijälle, jos hän tarvitsee työntekijöitä työsuhteen päätyttyä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt.

Työnantaja täyttää takaisinottovelvollisuutensa siten, että hän tiedustelee työ- ja elinkeinotoimistolta, onko aiemmin irtisanottu työntekijä työnhakijana. Jos on, työtä on ensisijaisesti tarjottava hänelle.

Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ilman perusteltua syytä pitkäaikaistyöttömän kanssa enintään vuodeksi

Yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleen työntekijän kanssa voi tehdä enintään vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä. Sopimus voi koostua myös enintään kolmesta lyhyemmästä määräaikaisesta sopimuksesta. Sopimuksen voi myös uusia vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen alkamisesta. Määräaikaisten työsopimusten kesto voi yhteensä olla enintään vuoden. Sopimusten välillä voi olla keskeytyksiä tai esimerkiksi perustellusta syystä tehty määräaikainen työsopimus.