Yrityksen edunsaajat merkitään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Yrityksen edunsaajat merkitään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

On 5 helmikuun, 2019, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Yrityksen edunsaajat merkitään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

PRH ryhtyy rekisteröimään tietoja yrityksen ns. tosiasiallisista edunsaajista 1.7.2019 alkaen.
Edunsaajatietojen rekisteröiminen perustuu rahanpesulakiin ja EU:n rahanpesudirektiiviin.

Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  1. Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti.
  2. Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti.
  3. Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä.

Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat tekevät kaupparekisteriin ilmoituksen edunsaajistaan. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta. Yhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Pörssiyhtiöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat, asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Yrityksen tulee tehdä kaupparekisteri-ilmoitus edunsaajistaan 1.7.2019 -1.7.2020 ja sen jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat. Ennen heinäkuuta 2019 edunsaajia ei voi ilmoittaa rekisteröitäviksi. Ilmoitus tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa ja ilmoitus on maksuton.