Työnantajan erillisilmoitus

Työnantajan erillisilmoitus

On 5 helmikuun, 2019, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Työnantajan erillisilmoitus

Lähes kaikki työnantajan tai muun suorituksen maksajan ilmoittamat palkkatiedot ilmoitetaan Tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Lisäksi maksaja antaa tarvittaessa työnantajan erillisilmoituksen tiedoista, jotka eivät koske yksittäistä tulonsaajaa. Työnantajan erillisilmoitus korvaa aiemmin annetun oma-aloitteisten verojen kuukausi-ilmoituksen.

Työnantajan erillisilmoituksella maksaja ilmoittaa kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella lasketun työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän ja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset. Jos kohdekuukauden aikana ei ole maksettu palkkoja ja maksaja kuuluu työnantajarekisteriin, hänen pitää antaa ei palkanmaksua –ilmoitus.

Työnantajan pitää antaa Tulorekisteriin palkanmaksukuukaudelta siten vähintään kaksi ilmoitusta: palkkatietoilmoitus sekä työnantajan erillisilmoitus. Jokaiselta kohdekuukaudelta voi antaa vain yhden työnantajan erillisilmoituksen.

Työnantajan pitää maksaa ja ilmoittaa työnantajan sairausvakuutusmaksu oma-aloitteisesti. Tulorekisteriin tieto ilmoitetaan kuukausittain palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5.päivä. Työnantajan erillisilmoitus annetaan sähköisesti. Paperilomakkeella voi ilmoittaa vain erityisestä syystä.  Jos ilmoituksen määräpäivä on arkilauantai tai pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä. Jos erillisilmoitus annetaan poikkeuksellisesti paperilomakkeella, ilmoitus tulee antaa viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 8. päivänä.

Ennakonpidätyksenalaisten palkkojen sekä työnantajasuoritusten yhteismäärät näkyvät OmaVerossa aina verokautta seuraavan kuun 7. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Esimerkiksi tammikuussa 2019 tulorekisteriin ilmoitetut tiedot näkyvät ensimmäisen kerran 7.2.2019. Pidennetyssä verokaudessa toimivilla tiedot näkyvät ensimmäisen kerran 8.4.2019.

Tulorekisteri ei vaikuta työnantajasuoritusten maksamiseen. Maksamisen määräpäivä säilyy ennallaan 12. päivänä.