Blog

Korotetut poistot verovuosina 2020 – 2023

On 27 helmikuun, 2021, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Korotetut poistot verovuosina 2020 – 2023

Viime vuonna asiakastiedotteessa jo käytiinkin läpi korotetut poistot. Vuoden 2020 tilinpäätöksiä tehtäessä on mahdollisuus tehdä irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaisen poisto. Vuotuinen enimmäispoisto on 25 prosentin sijasta 50 prosenttia. Veronhuojennus koskee kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta, joka on käyttöön otettu 1.1.2020 tai sen jälkeen….

Tulorekisterin myöhästymismaksut

On 27 helmikuun, 2021, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Tulorekisterin myöhästymismaksut

Tulorekisteri-ilmoitusten myöhästymismaksun vapautus päättyy ja 1.1.2021 alkaen myöhässä toimitetuista ilmoituksista voi seurata myöhästymismaksua. Palkkatietoilmoitukset ja erillisilmoitus käsitellään ilmoituskokonaisuutena ja kuukauden ensimmäinen ilmoitus on ratkaiseva tuon myöhästymismaksun määräytymisen kannalta. Ensimmäisiltä 45 päivältä määrätään päiväkohtaista myöhästymismaksua, joka on 3 euroa päivältä. 45 päivän jälkeen aletaan määrätä prosenttiperusteista myöhästymismaksua, joka on 1 %…

Listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöanti

On 27 helmikuun, 2021, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöanti

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutoksen (He 73/2020, VaVM 27/2020), jonka perustella listaamattomassa osakeyhtiössä on mahdollista järjestää henkilöstölle osakeanti, josta ei tule veronalaista etua. Työntekijä voi merkitä osakeyhtiön osakkeita käypää arvoa alempaan hintaan. Osakeannista ei tule veronalaista etua, kun osakkeen merkintähinta on vähintään saman suuruinen kuin osakkeen matemaattinen arvo. Uutta henkilöstöantisäännöstä…

Pienhankinnat verotuksessa

On 27 helmikuun, 2021, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Pienhankinnat verotuksessa

Elinkeinotulon verotuksessa irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnaksi luettavan hankinnan yläraja nousee 1 200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostetaan 3 600 euroon. Jos hankinnan todennäköinen käyttöikä on alle kolme vuotta (yrittäjän arvio) hankinta kirjataan kuitenkin vuosikuluksi, kuten ennenkin. Muutos astuu voimaan 1.1.2021

Yleinen verovelvollisuus tosiasiallisen johtopaikan perusteella

On 27 helmikuun, 2021, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Yleinen verovelvollisuus tosiasiallisen johtopaikan perusteella

Suomi laajentaa verotusoikeutta nykyisestä siten, että yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen myös sillä perusteella, että sillä on Suomessa tosiasiallinen johtopaikka. Muutoksella pyritään rajoittamaan ja estämään tilanteita, joissa yleinen verovelvollisuus Suomessa pyrittäisiin välttämään perustamalla yhtiö ulkomaille, vaikka sen omistus, johto ja toiminta olisivatkin kokonaan Suomessa. Säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021…

Liikenteen työsuhde-edut

On 27 helmikuun, 2021, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Liikenteen työsuhde-edut

Työsuhde etujen verotuksessa suositaan ympäristöystävällisempiä valintoja, joista alla esimerkkejä: Työsuhdeauton verotusarvoa alennetaan 170 eurolla kuukaudessa niiden autojen kohdalla, joiden hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometriä kohden. Kyse olisi määräaikaisesta verotuesta vuosille 2021—2025. Työsuhdematkalipun verovapautta muutetaan siten, että lippu on verovapaata tuloa 3 400 euroon asti vuodessa, jolloin nykyinen 300 euron ja…

Arvolisäveron alarajan korotus

On 27 helmikuun, 2021, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Arvolisäveron alarajan korotus

Vähäisen liiketoiminnan rajaa korotettiin 1.1.2021 alkaen 10 000 eurosta 15 000 euroon. Korotettua 15 000 euron rajaa sovelletaan 1.1.2021 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin. Muutos vaikuttaa myös arvonlisäveron alarajahuojennuksen laskentaan. Kirjanpitäjäsi huolehtii, että mahdollinen alarajahuojennus tehdään, jos siihen yrityksellä on oikeus.

Avantin toimipiste suljettu perjantaina 24.1.2020

On 17 tammikuun, 2020, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Avantin toimipiste suljettu perjantaina 24.1.2020

Toimistomme on suljettuna koulutustapahtuman vuoksi.

Avantin toimitilamme avajaiset 18.6.2019

On 14 kesäkuun, 2019, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Avantin toimitilamme avajaiset 18.6.2019

Tervetuloa tutustumaan Avantin uuteen sivutoimipisteeseemme  Ydinkuja 2:teen klo 12:00 – 17:00. Paikalla myös sähköisen taloushallinto-ohjelmiston edustaja Heerokselta. Hän esittelee Heeroksen ohjelmistoja kiinnostuneille. Tarjolla myös pientä purtavaa.

Avantin sivutoimipiste avattu

On 14 kesäkuun, 2019, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Avantin sivutoimipiste avattu

Avantin sivutoimipiteemme on avoimena arkisin klo 9:00 – 15:00. Muina aikoina sovittaessa puh. 050-5141 637. Osoitteemme on Ydinkuja 2, 21420 Lieto. Avantin toimipisteessä työskentelevät Jari Peltokangas, Marika Vuosku sekä Annukka Kaunonen-Lehtonen. Kaarinan toimistollemme jää edelleen viisi taloushallinnon ammattilaista. Asiakkaamme voivat jättää materiaalia kumpaan tahansa toimipisteeseen. Toimistojen välillä materiaali liikkuu päivittäin.