Blog

Sivutoimipiste Liedon Avantin Porttiin

On 26 maaliskuun, 2019, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Sivutoimipiste Liedon Avantin Porttiin

Avaamme kevään kuluessa sivutoimipisteen Liedon Avantin alueelle osoitteeseen Ydinkuja 2. Jatkossa palvelemme asiakkaitamme sekä Kaarinan että Liedon toimipisteissä. Nykyisestä henkilöikunnastamme siirtyy Liedon toimipisteeseen kolme henkilöä.

Tulorekisteri on otettu käyttöön 1.1.2019

On 5 helmikuun, 2019, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Tulorekisteri on otettu käyttöön 1.1.2019

Palkanlaskijamme ovat jo ilmoittaneet Tulorekisteriin palkkatietoja ja tulevat ohjeistamaan työnantajia, mikäli työantajan meille ilmoittamiin palkkatietoihin tarvitaan yksilöllisempää tietoa. Tässä vaiheessa muistutetaan vielä palkkaennakon käytännön muutoksista. Palkkaennakkoa ei voida enää entiseen tapaan maksaa, vaan jokainen maksu laukaisee Tulorekisteri-ilmoitusvelvollisuuden. Palkkaennakko siis käsitellään palkkana ja siitä tehdään vaadittavat ilmoitukset Tulorekisteriin. Myös luontoisedut pitää…

Työnantajan erillisilmoitus

On 5 helmikuun, 2019, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Työnantajan erillisilmoitus

Lähes kaikki työnantajan tai muun suorituksen maksajan ilmoittamat palkkatiedot ilmoitetaan Tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Lisäksi maksaja antaa tarvittaessa työnantajan erillisilmoituksen tiedoista, jotka eivät koske yksittäistä tulonsaajaa. Työnantajan erillisilmoitus korvaa aiemmin annetun oma-aloitteisten verojen kuukausi-ilmoituksen. Työnantajan erillisilmoituksella maksaja ilmoittaa kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella lasketun työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän ja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset….

Yrityksen edunsaajat merkitään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

On 5 helmikuun, 2019, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Yrityksen edunsaajat merkitään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

PRH ryhtyy rekisteröimään tietoja yrityksen ns. tosiasiallisista edunsaajista 1.7.2019 alkaen. Edunsaajatietojen rekisteröiminen perustuu rahanpesulakiin ja EU:n rahanpesudirektiiviin. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä: Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti. Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti. Hän käyttää muulla…

Arvosetelien alv-uudistus

On 5 helmikuun, 2019, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Arvosetelien alv-uudistus

Arvosetelien alv-uudistus astui voimaan 1.1.2019. Laki luokittelee arvosetelit yksi- tai monikäyttöarvoseteleiksi. Yksikäyttöarvosetelillä tarkoitetaan arvoseteliä, johon liittyvistä tavaroiden tai palvelujen myynneistä suoritettavan veron määrä on tiedossa ajankohtana, jolloin arvoseteli lasketaan liikkeeseen. Yksikäyttöarvoseteliksi katsotaan siis myös arvoseteli, johon liittyvien tavaroiden tai palvelujen myyjä ei ole vielä tiedossa arvosetelin liikkeeseenlaskuhetkellä. Tavaroiden tai palvelujen…

Tulolähdejaon poistuminen

On 5 helmikuun, 2019, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Tulolähdejaon poistuminen

Valtiovarainministeriö antoi torstaina 29.11.2018 hallituksen esityksen yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta. Tällä hetkellä yhteisöjen verotuksessa tulot jaetaan kolmeen eri tulolähteeseen: elinkeinotoiminnan (EVL), muun toiminnan (TVL) ja maatalouden (MVL) tulolähteeseen riippuen harjoitetun toiminnan luonteesta. Verotettava tulo lasketaan erikseen kussakin tulolähteessä ja myös tappio vahvistetaan tulolähteittäin. Veronmaksajan näkökulmasta tehottomuutta on aiheutunut muun muassa tilanteessa,…

Suomi.fi

On 24 lokakuun, 2018, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Suomi.fi

Veroasioiden valtuutukset muuttuvat 1.11.2018. Valtuuttamiseen käytetään jatkossa Suomi.fi:n Valtuudet -palvelua. Valtuuksia voi jo myöntää, mutta ne toimivat Verohallinnon asiointikanavissa vasta marraskuun alusta lähtien. On huomioitavaa, että nykyiset Katso -valtuutukset eivät muutu automaattisesti Suomi.fi -valtuutuksiksi, vaan valtuutus pitää hakea erikseen. Nykyiset Katso- valtuudet toimivat vuoden 2019 loppuun asti. Verohallinto suosittelee Suomi.fi…

Tulorekisteri

On 24 lokakuun, 2018, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Tulorekisteri

Tulorekisteri on täysin uusi palvelu, joka otetaan käyttöön palkkatietojen osalta 1.1.2019.  Tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatietoja monen eri viranomaisen ja organisaation käyttöön mm. Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto, työeläkelaitokset. Tulorekisteri korvaa vaiheittain palkkojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja tapaturmavakuutusyhtiöille. Viimeiset palkkatietojen vuosi-ilmoitukset annetaan vuodelta 2018. Vuodesta 2019 lähtien tiedot lähetetään kuukausittain viiden kalenteripäivän päästä…

OmaVero

On 1 joulukuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa OmaVero

Verottaja on tehnyt loppuvuodesta muutoksia OmaVero palveluihin. On suositeltavaa, että asiakkaat tallentavat käyttäjäprofiiliin sähköpostiosoitteensa, näin asiakkaat saavat sähköpostiin ilmoituksia OmaVerossa julkaistavista yhteenvedoista, viesteistä, päätöksistä ja kirjeistä sekä puuttuvista ilmoituksista ja myöhässä olevista maksuista. Paperisten ilmoitusten määrää vähennetään verohallinnossa asteittain. Jatkossa OmaVerossa käytetään erilaisia viitenumeroita. Yhteisöjen tuloverojen viite on eri asia…

Muutokset ennakonkannossa

On 1 joulukuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Muutokset ennakonkannossa

Viime asiakastiedotteessa kerroimme jo ennakonkannon muutoksista yhteisöjen osalta. Muutos on nyt astunut voimaan 1.11.2017 ja käytännössä tarkoittaa, että entiseen tapaan yhteisön ei ennakontäydennystä enää pysty maksamaan. Aiemmin yhteisöt pystyivät täydentämään korottomasti ennakoiden riittävyyttä neljän kuukauden ajan tilikauden päättymisestä. Uudistuksen jälkeen verovelvollinen voi täydentää ennakkoperintäänsä 1 kk:n ajan verovuoden päättymisestä ilman…