Blog

Maahantuonnin verotus siirtyy Tullista Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen

On 1 joulukuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Maahantuonnin verotus siirtyy Tullista Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen

Verohallinnon tehtäväksi siirtyy vain arvonlisäverovelvollisten yritysten tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus. Maahantuonnin arvonlisäverotus muiden osalta jää edelleen Tullin tehtäväksi. Vaikka Verohallinto ottaa arvolisäverotuksen vastuulleen arvolisävelvollisten yritysten osalta, kuitenkin varsinainen valvonta sekä rikostulkinta tulliselvitykseen liittyen jää edelleen Tullin vastuulla viagra genérico preço. Yritysten hallinnollinen taakka pienenee muutoksen myötä, kun tavaroiden maahantuonnin arvonlisäveroasiat hoituvat…

LEI-tunnus

On 1 joulukuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa LEI-tunnus

3.1.2018 alkaen yrityksellä tai yhteisöllä täytyy olla LEI-yhteisötunnus, jotta se voi tehdä sijoituspalvelujen tarjoajille toimeksiantoja julkisen kaupankäynnin kohteina olevista rahoitusvälineistä. Pelkästään omistamiseen LEI-tunnusta ei tarvita. Vaatimus LEI-tunnuksesta perustuu EU-lainsäädäntöön.

EU:n tietosuojauudistus

On 1 joulukuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa EU:n tietosuojauudistus

EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25. toukokuuta ensi vuonna. Mitä tämä tarkoittaa? Jokaisen yrityksen pitää tietää, että tällainen uudistus on tulossa. Se koskee myös pienimpiä yrityksiä. Jokaisen yrityksen on tehtävä jotain tulevan talven aikana. Yhden henkilön yrityksissä muutokset koskevat etenkin tietoturvaa. Muutoksen myötä on ymmärrettävä tietojen huolellisen käsittelyn merkitys. Jokaisella yrityksellä…

Yrittäjä, tarvitsetko jo kypervakuutusta

On 1 joulukuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Yrittäjä, tarvitsetko jo kypervakuutusta

Edelliseen tietosuoja-asetukseen liittyä täytyy varmistaa, että yrityksen tietoturvallisuus asiat ovat kunnossa. Myös pienien yritysten tulee varmistua että tietoliikenne suojaukset ovat kunnossa. Tietomurrot ovat jatkuvasti muotoaan muuttava rikollisuuden laji. Digitalisoituminen ja tietojärjestelmien voimakas kasvu merkitsevät sitä, että juuri kukaan ei ole täysin turvassa. Toteutuneiden kyberuhkien aiheuttama liiketoiminnan keskeyttäminen ja kolmansille osapuolille…

OmaVero korvaa Verotili-palvelun

On 27 tammikuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa OmaVero korvaa Verotili-palvelun

Vuoden 2017 alussa Verotili-palvelun korvataan OmaVero-palvelulla. Uudessa palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa vermox cena bez receptu. OmaVerossa on mahdollista antaa ilmoitukset oma-aloitteisista veroista ja maksaa verot verkkomaksulla. Palvelussa on myös nähtävillä kuukausittainen yhteenveto maksuista ja palautuksista. Lisäksi asiakas näkee OmaVerossa ja yhteenvedossa mahdolliset huomautukset maksamattomista veroista….

Yrittäjävähennys

On 27 tammikuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Yrittäjävähennys

1.1.2017 otetaan käyttöön yrittäjävähennys. Yrittäjävähennys ei tule koskemaan kaikkia yritysmuotoja, vaan ainoastaan yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja henkilöyhtiöitä. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat siten myös vähennyksen piirissä. Yrittäjävähennys ei koske osakeyhtiöitä. Verovähennysoikeus on 5 prosenttia ja vähennyksen tekee verottaja yritystoiminnan tuloksesta.

Eläkeuudistus 2017

On 27 tammikuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Eläkeuudistus 2017

Eläkeuudistus vaikuttaa eläkeikääsi, jos olet syntynyt vuonna 1955 tai myöhemmin. Vuonna 1955–1962 syntyneillä alinta vanhuuseläkeikää nostetaan 3 kuukaudella jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Vuonna 1965 ja sitä myöhemmin syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidotaan suomalaisten elinikään, ja se kerrotaan henkilölle työeläkeotteella sinä vuonna, kun hän täyttää 62 vuotta….

Kilpailukykysopimus

On 27 tammikuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Kilpailukykysopimus

Paljon puhuttu kilpailukykysopimus koskee vain niitä työnantajia jotka noudattavat yleissitovaa työehtosopimusta. Kilpailukykysopimus ei muuta sopimuksettomien alojen työehtoja. Yleiset valtion keräämien verojen ja maksujen muutokset kuitenkin koskevat kaikkia. Työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloa jatketaan 12 kk ilman palkkojen muutoksia https://mgpharmacie.com/gene….. Muutosturvan parannukset koskevat tuotannolisista ja taloudellisista syistä irtisanottua työntekijää jolla on vähintään…

Työlainsäädäntöön muutoksia

On 27 tammikuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Työlainsäädäntöön muutoksia

Koeaikaa pidennetään neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Uutta koeaikaa sovelletaan 1.1 https://espanolf..o-en-espana/.2017 tai sen jälkeen tehtäviin työsopimuksiin. Koeajasta on aina erikseen sovittava. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Kalenteripäivien ei tarvitse kertyä yhdenjaksoisista…

Henkilökunnassa tapahtuu muutoksia

On 27 tammikuun, 2017, Posted by , In Yleinen, With Kommentit pois päältä artikkelissa Henkilökunnassa tapahtuu muutoksia

Kirjanpitäjämme Henrica Appel siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.1.2017 alkaen.